×

Opmerking

EU e-Privacy Richtlijn

Deze website gebruikt cookies voor authenticatie, navigatie, en andere functies. Door deze website te gebruiken vindt u het goed dat we dit type cookies op uw apparaat kunnen plaatsen.

U heeft cookies geweigerd. Deze beslissing kunt u ongedaan maken.

Home

Een goede beheersing van de Nederlandse taal is belangrijk, ook als je een Engelstalige studie gaat volgen. Het maakt het in het dagelijkse leven gemakkelijker om boodschappen te doen, het nieuws te volgen, te weten wat er te doen is in de stad, contacten te leggen, vriendschappen te sluiten. Je zult je daardoor minder eenzaam voelen, en minder last hebben van heimwee.

Hoge eisen

Voor het volgen van een Nederlandstalige studie is een goede beheersing van het Nederlands een vereiste. De lessen zijn in het Nederlands, je examens zijn in het Nederlands en er wordt van je verwacht dat je scripties en rapporten in perfect Nederlands geschreven zijn. Het zal ook moeilijk zijn om een stageplek te vinden als je niet voldoende Nederlands spreekt. Op veel scholen moet je eerst een test doen, en word je niet toegelaten als je Nederlands niet goed genoeg is. 
Taalachterstand is de belangrijkste oorzaak van voortijdige studieuitval.

Nederlands leren vóór vertrek naar Nederland

Zorg er voor dat je je Nederlands al voor vertrek naar Nederand op voldoende niveau gebracht hebt. Volg zonodig een extra cursus en oefen veel.

In Nederland zijn er ook wel mogelijkheden om beter Nederlands te leren. Soms bieden de scholen extra lessen, of kun je gebruik maken van een (bijna gratis) taalcoach van een vrijwilligersorganisatie. Bibliotheken beschikken over veel cursusboeken en les- en oefenmateriaal. Je kunt ook taalles volgen bij een taalinstituut; over het algemeen is dit erg duur.

Studenten 2018

Woon je op de Antillen en ga je in 2018 in Nederland studeren? En heb je ondersteuning nodig, bijvoorbeeld huisvesting, regels, schoolkeuze?

Kijk dan op deze website wat wij je kunnen bieden, en neem dan contact met ons op.

Ederlin Integration Services - Studenten is in 2015 opgezet door Ederlin Peters-Zimmerman. 

Ederlin Peters-ZimmermanEderlin is geboren op Curaçao en woont al zo'n 35 jaar in Nederland. Zij is al enkele jaren actief als begeleidster en mentor van studenten uit de voormalige Nederlandse Antillen.

Zij kent de problemen waar Antilliaanse studenten in Nederland tegenaan lopen. Problemen die vaak leiden tot het voortijdig afbreken van de studie, maar die meestal voorkomen of opgelost kunnen worden door een goede voorbereiding en begeleiding.

Ederlin zet zich in om studenten een goede start te geven en om hun studie succesvol te laten verlopen.

Ga naar boven