×

Opmerking

EU e-Privacy Richtlijn

Deze website gebruikt cookies voor authenticatie, navigatie, en andere functies. Door deze website te gebruiken vindt u het goed dat we dit type cookies op uw apparaat kunnen plaatsen.

U heeft cookies geweigerd. Deze beslissing kunt u ongedaan maken.

Privacy

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Voor het maken van offertes, contracten en voor de uitvoering van contracten verwerken wij persoonsgegevens. Het gaat hierbij om naam en contactgegevens en om bijzonderheden die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. De gegevens worden vijf jaar na beëindiging van een contract geanonimiseerd. 

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

Wij maken voor deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Bij het eerste bezoek aan onze website wordt u expliciet gevraagd om het plaatsen van cookies te accepteren of te weigeren.

Inzage, correctie en recht van verwijdering

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. 

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Ons cookie beleid

Op verschillende pagina's gebruiken wij cookies om het bezoek op onze website aantrekkelijk vorm te geven en het gebruik van verschillende functies mogelijk te maken. Hierbij gaat het om kleine tekstbestanden, die op uw computer worden neergezet. De meeste van de door ons gebruikte cookies worden na beëindiging van de browsersessie weer van de vaste schijf gewist (zogenaamde sessie-cookies). Andere cookies blijven op uw computer en maken het voor ons mogelijk uw computer bij uw volgende bezoek weer te herkennen (zogenaamde doorlopende cookies). Onze partners is het niet toegestaan via onze website persoonsgebonden gegevens d.m.v. cookies te verzamelen, te verwerken of te gebruiken. Je browser staat je normaal gesproken beperkende instellingen voor het gebruik van cookies toe, waarbij deze beperkingen ertoe kunnen leiden dat onze website voor jou niet meer of beperkt functioneert. Cookies kunnen daar ook worden verwijderd.

Our cookie policy

We use cookies on various pages of our site to make visiting our website more appealing and to enable the use of certain functions. These cookies consist of short text files that are stored on your computer. Most of the cookies we use are deleted from your hard drive at the end of the browser session (so-called session cookies). Other cookies remain on your computer and enable us to recognise your computer at your next visit (so-called persistent cookies). Our business partners are not permitted to collect, process or use personal data via our website by means of cookies. As a rule, your browser allows you to limit the settings for the use of cookies, although this can mean that our services are then limited or no longer function. Cookies can also be deleted in this way.

Ga naar boven