×

Opmerking

EU e-Privacy Richtlijn

Deze website gebruikt cookies voor authenticatie, navigatie, en andere functies. Door deze website te gebruiken vindt u het goed dat we dit type cookies op uw apparaat kunnen plaatsen.

U heeft cookies geweigerd. Deze beslissing kunt u ongedaan maken.

Ederlin Peters-Zimmerman

Ederlin Integration Services - Studenten is in 2015 opgezet door Ederlin Peters-Zimmerman. 

Ederlin is geboren op Curaçao en woont al zo'n 35 jaar in Nederland. Zij is al enkele jaren actief als begeleidster en mentor van studenten uit de voormalige Nederlandse Antillen.

Zij kent de problemen waar Antilliaanse studenten in Nederland tegenaan lopen. Problemen die vaak leiden tot het voortijdig afbreken van de studie, maar die meestal voorkomen of opgelost kunnen worden door een goede voorbereiding en begeleiding.

Ederlin zet zich in om studenten een goede start te geven en om hun studie succesvol te laten verlopen.

Alles wat gepubliceerd is op deze website, https://www.integrationservices-studenten.nl, is, tenzij anders aangegeven, Copyright © Ederlin Integration Services.

Dit materiaal, zowel tekst, afbeeldingen, geluid als andere media, mag niet zonder toerstemming hergebruikt worden.

Toestemming wordt hierbij gegeven om dit materiaal voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik te bekijken, op te slaan, of als "hard copy" te exporteren.

Indien je tekst, afbeeldingen, geluid of andere media van deze website in je eigen materiaal wilt gebruiken, neem dan vooraf contact op met Ederlin Integration Services

Bedankt voor je bericht.

Wij streven ernaar om binnen 2 werkdagen een reactie te sturen, of contact met je op te nemen.

Indien je tussentijds nog vragen en of opmerkingen heeft dan kun je ons mailen of bellen.

Aansprakelijkheidsverklaring

Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's zijn uitsluitend de eigenaren van die pagina's verantwoordelijk. 

Inhoud van de website

Ederlin Integration Servies is niet aansprakelijk voor de actualiteit, inhoudelijke juistheid en de volledigheid van de in haar website opgenomen informatie, tenzij de fouten opzettelijk of door grove nalatigheid zijn opgenomen. Dit heeft betrekking op eventuele schades van materiële of ideële aard van derden, die veroorzaakt zijn door gebruik van deze website. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. Ederlin Integration Services behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van pagina's of het volledige aanbod zonder vooraankondiging te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken. 

Downloads

Alle informatie die gedownload kan worden van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De teksten en de afbeeldingen mogen alleen voor privédoeleinden gebruikt worden. Elke vorm van commercieel gebruik van de teksten en de afbeeldingen, in het bijzonder voor reclamedoeleinden, is uitdrukkelijk verboden en wordt strafrechtelijk vervolgd door Ederlin Integration Services. 

Ederlin Integration Sertvies is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of schades die ontstaan in samenhang met het gebruik van materiaal dat beschikbaar is gesteld voor gratis downloads. 

Ederlin Integration Services neemt, met uitzondering van opzettelijke en grof nalatige plichtsverzaking, geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of schades die ontstaan in samenhang met het gebruik van materiaal dat beschikbaar is gesteld voor gratis downloads. Aansprakelijkheid voor virusvrijheid kan ondanks zorgvuldige en regelmatige controle, niet aanvaard worden. De gebruiker is verplicht zelf de beveiligingsmaatregelen tegen virussen te nemen die volgens de stand van de techniek op moment van het beoogde gebruik, mogelijk zijn te treffen, voor gebruik van het gratis beschikbaar gestelde materiaal.

 

Ga naar boven