Afhankelijk van welke services je van ons afneemt maken we een contract met een prijs voor de service(s) en voor bijkomende kosten.
Bijkomende kosten zijn bijvoorbeeld  reiskosten (€ 0,27 per km, gerekend vanaf Spaubeek), parkeerkosten, kosten inschrijving huisvestingbureau, huur van een busje, telefoon.

Reken daarbij op een bedrag tussen 300 en 600 Euro.

De helft van dat bedrag moet bij het tekenen van het contract betaald worden, de andere helft als alle activiteiten afgerond zijn.

Soms wil je nog extra services afnemen (meerwerk). Bijvoorbeeld iets dat je eerst zelf had willen doen, maar bij nader inzien toch liever aan ons over laat.
We stellen hiervoor een aanvulling op het contract vast.

Beschrijving van de services

Download hier een beschrijving van de services.