Aansprakelijkheidsverklaring

Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's zijn uitsluitend de eigenaren van die pagina's verantwoordelijk. 

Inhoud van de website

Ederlin Integration Servies is niet aansprakelijk voor de actualiteit, inhoudelijke juistheid en de volledigheid van de in haar website opgenomen informatie, tenzij de fouten opzettelijk of door grove nalatigheid zijn opgenomen. Dit heeft betrekking op eventuele schades van materiële of ideële aard van derden, die veroorzaakt zijn door gebruik van deze website. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. Ederlin Integration Services behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van pagina's of het volledige aanbod zonder vooraankondiging te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken. 

Downloads

Alle informatie die gedownload kan worden van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De teksten en de afbeeldingen mogen alleen voor privédoeleinden gebruikt worden. Elke vorm van commercieel gebruik van de teksten en de afbeeldingen, in het bijzonder voor reclamedoeleinden, is uitdrukkelijk verboden en wordt strafrechtelijk vervolgd door Ederlin Integration Services. 

Ederlin Integration Services is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of schades die ontstaan in samenhang met het gebruik van materiaal dat beschikbaar is gesteld voor gratis downloads. 

Ederlin Integration Services neemt, met uitzondering van opzettelijke en grof nalatige plichtsverzaking, geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of schades die ontstaan in samenhang met het gebruik van materiaal dat beschikbaar is gesteld voor gratis downloads. Aansprakelijkheid voor virusvrijheid kan ondanks zorgvuldige en regelmatige controle, niet aanvaard worden. De gebruiker is verplicht zelf de beveiligingsmaatregelen tegen virussen te nemen die volgens de stand van de techniek op moment van het beoogde gebruik, mogelijk zijn te treffen, voor gebruik van het gratis beschikbaar gestelde materiaal.