Een goede beheersing van de Nederlandse taal is belangrijk, ook als je een Engelstalige studie gaat volgen. Het maakt het in het dagelijkse leven gemakkelijker om boodschappen te doen, het nieuws te volgen, te weten wat er te doen is in de stad, contacten te leggen, vriendschappen te sluiten. Je zult je daardoor minder eenzaam voelen, en minder last hebben van heimwee.

Hoge eisen

Voor het volgen van een Nederlandstalige studie is een goede beheersing van het Nederlands een vereiste. De lessen zijn in het Nederlands, je examens zijn in het Nederlands en er wordt van je verwacht dat je scripties en rapporten in perfect Nederlands geschreven zijn. Het zal ook moeilijk zijn om een stageplek te vinden als je niet voldoende Nederlands spreekt. Op veel scholen moet je eerst een test doen, en word je niet toegelaten als je Nederlands niet goed genoeg is. 
Taalachterstand is de belangrijkste oorzaak van voortijdige studieuitval.

Nederlands leren vóór vertrek naar Nederland

Zorg er voor dat je je Nederlands al voor vertrek naar Nederand op voldoende niveau gebracht hebt. Volg zonodig een extra cursus en oefen veel.

In Nederland zijn er ook wel mogelijkheden om beter Nederlands te leren. Soms bieden de scholen extra lessen, of kun je gebruik maken van een (bijna gratis) taalcoach van een vrijwilligersorganisatie. Bibliotheken beschikken over veel cursusboeken en les- en oefenmateriaal. Je kunt ook taalles volgen bij een taalinstituut; over het algemeen is dit erg duur.